EnglishVietnamese

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá, giao nhận hàng tận kho (door-to-door) chúng tôi hỗ trợ khách hàng:

  • Khai thuê hải quan, thay mặt cho khách hàng thực hiện các thủ tục, dịch vụ khai báo hải quan điện tử, áp mã số HS code hàng hóa, áp giá thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác…

  • Thủ tục xin cấp chứng thư kiểm dịch thực vật, động vật, thủ tục chiếu xạ, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu.

  • Thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho hàng hoá nhập khẩu.

Đang thực hiện gửi mail liên hệ, xin đợi trong vài giây!!!